Dernek İktisadi İşletmesi Kuruluşu

Dernek iktisadi işletmesi nasıl kurulur?

Dernekler kanununda açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, kurum için risk doğurabilecek bir karar olduğundan dolayı tercihen genel kurul kararıyla açılması tavsiye olunur.

MERSİS üzerinden yapılan ilk başvurudan sonra,

Noterden imza beyannameleri ve karar fotokopisi onaylattırılır,

Ticaret tescil işleminden sonra tüzel kişilik kazanmış olan iktisadi işletmenizin kesin sirküleri çıkartılır,

Oda kaydı yapılır, faaliyet belgesi alınır,

Aynı gün tüzel kişilik olduğundan dolayı bilanço esasına göre defterler tasdik ettirilir,

İlgili vergi dairesine işe başlama evrakları verilir,

Tutulacak yoklama sonrası yazar kasa işlemleri yapılır.

Not: Kararınızda dernek sermayesini, yetkili kimlik bilgi ve adreslerini, ve işletme ünvanını belirtmeyi unutmayınız, (ilgili karar örnekleri tarafınıza iletilecektir)

NACE kodunda belirtilen faaliyetler VUK gereğince tek beyanname KDV kanunu gereğince duruma göre çoklu KDV sistemine göre vergi tarhiyatı yapılır,

Not: İhtiyaç olmadığının anlaşılması durumunda mukteza alınmak suretiye işletme esasına göre de defter tutulabilir.

Dikkat! Unutmayalım ki iktisadi işletme derneğe kar getirmesi amacıyla kurulan ticari bir firmadır. Sivil toplumun sektörleşmesi açısından oldukça önemlidir.

VERGİ USUL KANUNU

TÜRK TİCARET KANUNU

DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

Hemen Ara