Dernek Spor Kulübü Tescil İşlemleri

1.  Derneğinizin Tüzüğü Spor Kulübü olma niteliklerini taşıması gerekiyor.
2.  Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek,tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.
3.  Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İçin TIKLAYINIZ (2 Adet)
4.  Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı) (Tüzükteki forma rengi ile aynı renklerle olması lazım) (2 Adet)
5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek içinTIKLAYINIZ

6.  Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ.xls
7.  Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için DİLEKÇE ÖRNEĞİ TIKLAYINIZ.docx (2 Adet)
8.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün …….. branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı. (2 Adet)
9. Kuruluş bildirgesi
10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) NOT:Tesisin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır.
11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.12. Vergi numarası ve dairesi
13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)
14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.
15. Kulübe ait mail adresi16.  İmza Sirküsü Yetki Belgesi ( Noter Tasdikli )
17. Faaliyet Belgesi
18. 2 top A4 kağıt, 2 adet yarım kapak dosya ve pritt

Hemen Ara