Hakkımızda

Net Danışmanlık, Sivil Toplum Kuruluşlarının hukuki ve idari
ihtiyaçlarına cevap vermek, faaliyet kabiliyetlerini zenginleştirmek
amacıyla kurulmuş bir şirkettir.
Dernek kuruluş süreci “ticari kaygılarla” aksi iddia edilebilse de
çok kolay bir süreçtir! Sistem bu süreci asgari kolaylığa indirgemiş ve
sağladığı standardizasyon ile hata olasılığını engellemiştir.
Bu bilinç/kabul üzerine kendini geliştiren firmamız dernek kuruluş
sürecini en uygun fiyatla tamamlarken, bu sürecin eksiksiz ve doğru
yürütüleceğinin de garantisini sunmaktadır.
Danışmanlık hizmetleri, asıl dernek kurulduktan sonraki süreçte
önem kazanmaktadır! İsteğiniz doğrultusunda derneğiniz faaliyete
geçtikten sonra da, hukuki ve idari danışmanlık sağlamaktayız. Genel
kurul toplantıları, dernek beyannamesi, dernek muhasebesi, iktisadi
işletme, lokal açma, proje hazırlama ve geliştirme süreçleri için bize
ulaşabilirsiniz.

Size verebileceğimiz hizmetler şunlardır;

  • Derneğin tüm Resmi ve Muhasebe İşlemlerini takip etmek (Tam Danışmanlık )
  • Derneğin sadece Mali İşlerini takip etmek (Dernek ve bağlı İktisadi İşletmeleri)
  • Derneğin sadece Resmi işlemlerini takip etmek (Muhasebe harici)
  • Derneğin DENETLEMEsini yaparak eksiklikleri rapor haline getirmek
  • Derneğin yıllık verilen BEYANNAMESİ’ni hazırlamak
  • Derneğin projelerinin resmiyetini ve muhasebesini tutmak
  • Derneğin GENEL KURULunu yapmak
  • Konfederasyon veya Federasyonunuza bağlı Derneklere, Personelinize Dernek resmiyeti ile ilgili EĞİTİM vermek

 

 

Hemen Ara