DERNEK MAKBUZU BASIMI

Resmi evrakların basımı ve dağıtımında yetkili maliye anlaşmalı matbaamız ayrıca Dernek Makbuzu basımı yapmaktadır.
Dernek makbuzları basımında en önemli husus matbaa tarafından üzerine düşen sorumlulukların zamanında yerine getirilmesidir. Matbaa yetkilisi dernek makbuzu basımı yaptıracak olan derneğin aldığı kararın doğruluğunu kontrol eder, aşağıda dernek makbuzu için istenilen evrakları eksiksiz olarak teslim alır. Bu işlemin ardından grafik tasarımı ve ardından baskı süreci başlar. Baskı sürecinin tamamlanması ile kararda yetkilendirilen dernek yetkilisine kaşe ve imza karşılığında makbuzların teslimini yapar. Bu sürecin ardından matbaa yetkilisi gerekli evrakları dernekler müdürlüğünün belirlediği zaman içerisinde derneğin bağlı bulunduğu il dernekler müdürlüğüne bildirimi yapar ve makbuzlar resmiyet kazanmış olur.

DERNEK MAKBUZLARI

Dernek gelirleri, üye ödentisi (aidat), dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Her dernek bağış – yardım giriş çıkışlarında kullanılmak üzere bazı matbuu evrakların kullanımıyla yükümlüdür. Bu evraklar aşağıda belirtilmiştir:

  1. Dernek Gelirleri Alındı Makbuzu Basımı (Alındı Belgesi)
  2. Ayni Yardım Teslim Belgesi Basımı
  3. Ayni Bağış Alındı Belgesi Basımı (Bağış Makbuzu)
  4. Dernek Gelir – Gider Makbuzu Basımı

Bu dernek belgeleri 50’şer takımlık ciltler halinde basılır. Üzerinde dernek bilgileri (Dernek adı, dernek adresi, kütük numarası vb.) mevcuttur.

DERNEK MAKBUZU BASIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Karar Defteri ilk sayfasının fotokopisi
  2. Dernek Makbuzunun matbaa tarafından basılmasına istinaden dernek karar defteri sayfası fotokopisi
  3. Teslimat sırasında kaşe

DERNEK MAKBUZU BASIM KARARI NASIL ALINIR?

Matbaa’da basılmak üzere Seri A numara x’den (000001) y’ye(000500), x(10) cilt xxxxxxxxx( Dernek Makbuzu, Dernek Gelirleri Alındı Belgesi vb.) basılmasına, belgelerin basımı ve teslim alınması ile ilgili xxxxxxxxxxx( Ad- Soyad)’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

şeklinde karar alınarak, dernek başkanı, başkan yardımcısı, dernek sekreteri vb. imzalaması gerekmektedir.
Bu belgelerin bildirim işlemleri tarafımızdan düzenlenmekte olup, herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan kullanabilirsiniz.
Bu işlemlerde yapılacak hata veya eksiklik büyük yaptırımlar ve cezalarla karşı karşıya kalınmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden dernek makbuzu basımları için tecrübeli ve referansları bulunan firmaları tercih ediniz.

Hemen Ara